Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ponad 3,4 mln dla Powiatu Dębickiego oraz 3,5 mln zł z RFRD dla pięciu gmin na drogi w naszym regionie

Ponad 3,4 mln dla Powiatu Dębickiego oraz 3,5 mln zł z RFRD dla pięciu gmin na drogi w naszym regionie

InwestycjeInne

Nowa infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym, dotowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oznacza większe bezpieczeństwo mieszkańców, krótszy czas dojazdu, a także zwiększone możliwości dla biznesu i tym samym nowe miejsca pracy. O wynikach naboru na inwestycje drogowe w gminach i powiatach w całej Polsce, ogłoszonych przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego, mówili dziś poseł Jan Warzecha oraz starosta Piotr Chęciek. 

Ponad 10 mld złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało już przeznaczonych na rozbudowę lub modernizację 14 tys. km dróg w latach 2019 – 2021 r. w całym kraju. Z tych dotacji skorzystały również samorządy powiatu dębickiego. 

To jednak nie koniec inwestycji finansowanych z RFRD. Powiat i pięć gmin z naszego regionu otrzymały właśnie kolejne pieniądze. Łączne wsparcie na zadania, które będą realizowane przez samorządy powiatu dębickiego w okresie 2022 – 2023, wynosi w sumie 7 046 220,87 zł. Ten zastrzyk rządowej gotówki pozwoli na budowę i remonty dróg, co przełoży się na lepsze perspektywy życia mieszkańców oraz impuls rozwojowy dla firm.

W ramach RFRD dofinansowanie otrzymają:

Powiat Dębicki
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. pow. Zdziarzec w km 7+747 - 10+342 w m. Wiewiórka i Róża”
Długość odcinka: 2,595 km 
Okres realizacji: 6.2022 - 5.2023 r.
Wartość ogółem: 5 783 669,85 zł 
Dofinansowanie: 3 470 201 zł w 2022 r. (60%)
Wkład własny: 2 313 456,85 zł

Gmina Brzostek
Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa od 1+968 - 2+682 wraz z niezbędną rozbudową/przebudową skrzyżowań oraz infrastrukturą towarzyszącą”
Długość odcinka: 0,714 km
Okres realizacji: 7.2022 - 6.2023 r. 
Wartość ogółem: 3 549 841,50 zł
Dofinansowanie: 1 774 920 w 2022 r. (50%).
Wkład własny: 1 774 921,50 zł

Gmina Żyraków
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106707R w km 0+000 - 0+735 w miejscowości Bobrowa Wola”
Długość odcinka: 0,735 km 
Okres realizacji: 4.2022 - 9.2022 r.
Wartość ogółem: 1 460 500 zł
Dofinansowanie: 876 300 zł w 2022 r. (60%)
Wkład własny: 584 200 zł

Gmina Pilzno
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 106573R w Dobrkowie w km 1+703,00 - 2+474,00”
Długość odcinka: 0,571 km 
Okres realizacji: 6.2022 - 5.2023 r.
Wartość ogółem: 461 724,67 zł
Dofinansowanie: 230 862 w 2022 r. (50%)
Wkład własny: 230 862,67 zł

Miasto Dębica
Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej - ul. Saperów w Dębicy 0,4 km”
Długość odcinka: 0,378 km
Okres realizacji: 4.2022 - 11.2022 r.
Wartość ogółem: 1 159 964,42 zł
Dofinansowanie: 579 982 zł w 2022 r. (50%)
Wkład własny: 579 982,42 zł

Gmina Dębica*
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 - 0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 - 0+331,30 w m. Pustynia”
Długość odcinka: 0,642 km
Okres realizacji: 4.2022 - 10.2023 r.
Wartość ogółem: 2 582 865,89 zł 
Dofinansowanie: 113 955,87 zł w 2022 r. (50%)
Wkład własny: 2 468 910,02 zł
*Możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania powyższej inwestycji do wysokości 50 proc. tj. do kwoty 1,3 mln zł.

Na wysokich pozycjach listy rezerwowej RFRD znalazły się również cztery inwestycje planowane przez Powiat Dębicki, Gminę Dębica, Gminę Jodłowa oraz Gminę Brzostek. Przyznanie dotacji z bieżącego rozdania na realizację tych zadań będzie możliwe, jeżeli np.  niektóre z samorządów ujętych na liście podstawowej zrezygnują z przeprowadzenia dotowanych inwestycji lub skorzystają ze środków przyznanych na te przedsięwzięcia z innego programu.

Na liście rezerwowej RFRD znajdują się:

Powiat Dębicki
Nazwa zadania: „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. pow. - Brzeźnica w km 1+466 - 7+363 etap II w km 1+466 - 5+200 oraz 6+150 - 7+363”
Długość odcinka: 4,947 km 
Okres realizacji: 5.2022 - 12.2023 r.
Wartość ogółem: 9 943 871,81 zł 
Dofinansowanie: 2 386 529 zł w 2022 r., 3 579 794 zł w 2023 r. (60%)
Wkład własny: 3 977 548,81zł

Gmina Brzostek
Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106109R w m. Brzostek w km 0+000-0+482; Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka; Budowa drogi gminnej 10KDD i 11KDD w m. Brzostek”
Długość odcinka: 1,878 km
Okres realizacji: 7.2022 - 8.2025 r. 
Wartość ogółem: 13 443 088,20 zł
Dofinansowanie: 1 137 zł w 2022 r., 171 500 zł w 2023 r., 3 891 371 zł w 2024 r., 2 657 536 zł w 2025 r. (50%).
Wkład własny: 6 721 544,20 zł

Gmina Dębica
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w Km 0+014,27 - 0+942,75 w m. Podgrodzie”
Długość odcinka: 0,928 km
Okres realizacji: 7.2022 - 9.2023 r.
Wartość ogółem: 3 234 121,95 zł 
Dofinansowanie: 682 802 zł w 2022 r., 934 258 zł w 2023 r. (50%)
Wkład własny: 1 617 061,95 zł

Gmina Jodłowa
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 106516R w km 0+650 - 1+635 w m. Jodłowa”
Długość odcinka: 0,985 km
Okres realizacji: 5.2022 - 10.2022 r.
Wartość ogółem: 1 345 118,23 zł 
Dofinansowanie: 672 559 zł w 2022 r.(50%)
Wkład własny: 672 559,23 zł