Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Piotr Chęciek ponownie Starostą Powiatu Dębickiego

Piotr Chęciek ponownie Starostą Powiatu Dębickiego

Informacje

Dziś (6 maja br.) w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Dębickiego VII Kadencji. Podczas posiedzenia zwołanego przez komisarza wyborczego radni powiatowi dokonali wyboru Prezydium Rady oraz Zarządu Powiatu.

Przewodniczącym RP został Michał Maziarka, natomiast jego zastępcami: Łukasz Paluch oraz Sławomir Łanucha. Głosami radnych urząd Starosty Powiatu Dębickiego na kolejną kadencję objął Piotr Chęciek, natomiast Wicestarostą została wybrana Ewelina Kuś.

Obok Starosty P. Chęćka oraz Wicestarosty E. Kuś w Zarządzie Powiatu zasiadać będą: Paweł Ciszczoń, Tomasz Lesiak a także Marek Jaskółka.

Skład Rady Powiatu Dębickiego VII kadencji:
1. Władysław Bielawa
2. Wiesław Broda
3. Piotr Chęciek
4. Paweł Ciszczoń
5. Mateusz Domaradzki
6. Marek Jaskółka
7. Adam Kaczor
8. Krzysztof Krawiec
9. Ewelina Kuś
10. Tomasz Lesiak
11. Krzysztof Lipczyński
12. Sławomir Łanucha
13. Michał Maziarka
14. Anna Mazur
15. Robert Mazur
16. Łukasz Paluch
17. Krzysztof Pękala
18. Aleksander Reguła
19. Monika Rojek-Kałek
20. Barbara Srebro
21. Grzegorz Stec
22. Grzegorz Świder
23. Daniel Wójcik
24. Agnieszka Żurek
25. Leszek Żyłka