Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” – TRYB UPROSZCZONY

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 24 w dniu 6 maja 2024 r. złożyło w Starostwie Powiatowym w Dębicy ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty taneczne dla dziecięcej oraz reprezentacyjnej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.

ZOBACZ OFERTĘ