Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA Stowarzyszenia „Dobroć” w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Stowarzyszenia „Dobroć” w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie im. Edunda Bojanowskiego „Dobroć” z siedzibą w Dębicy, ul. Krakowska 15 w dniu 8 maja 2024 r. złożyło w Starostwie Powiatowym w Dębicy ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. Z Miłości do stworzenia i Stwórcy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.

 

ZOBACZ OFERTĘ