Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022

Organizacje Pozarządowe

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022 ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 680/2022 z dnia 22 czerwca 2022.

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022 ogłoszonego 22 czerwca 2022 r.

 

Zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2022 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Fot. pixabay