Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w I OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2023

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w I OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2023

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w I OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2023 ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 801/2022 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2023 ogłoszonego 13 stycznia 2023 r.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 r.


ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Fot. pixabay