Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Na 4 skrzyżowaniach w Dębicy działają tzw. czasoodmierzacze

Na 4 skrzyżowaniach w Dębicy działają tzw. czasoodmierzacze

Inwestycje

Dokładnie 1 430 014,76 zł kosztowało zadanie pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – 4 skrzyżowania w centrum”, zrealizowane przez Powiat Dębicki. 1 266 012 zł z tej kwoty to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres inwestycji obejmuje:
•    modernizację i wymianę urządzeń sygnalizacji świetlnej w obrębie czterech skrzyżowań ulic: Krakowska – Krótka, Krakowska - Rynek - Sobieskiego, Rzeszowska - Rynek - Słowackiego, Rzeszowska - Strażacka - Kościuszki;
•    modernizację i wymianę niezbędnej infrastruktury technicznej (m.in. kanalizacji kablowej, kabli sygnałowych i zasilających, studni kablowych itp.);
•    budowę centrum sterowania i zarządzenia sygnalizacją z zainstalowaniem pakietów oprogramowania; 
•    utworzenie ringu światłowodowego w obszarze sterowania z centrum zarządzania,
•    zaimplementowanie programów sygnalizacji świetlnej, opartych na detekcji wizyjnej z uwzględnieniem koordynacji na głównych ciągach dróg;
•    korektę stałej organizacji ruchu wraz z: odnowieniem oznakowania pionowego i poziomego, wymianą  masztów prostych, odnowieniem masztów wysięgnikowych, montażem płyt integracyjnych;
•    doposażenie urządzeń sygnalizacyjnych o kamery monitoringu ze stacją pogodową i wyświetlacze czasu.

Wykonawca zadania: konsorcjum VIATAR Piotr Słomski, Wojciech Kozioł s.c. z Tarnowa oraz WKD Zakład Elektrotechniczny Bożena Kieś z Zawierzbia.

Okres realizacji przebudowy sygnalizacji: od 27.04.2023 r. do 30.04.2024 r.