Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Matura 2022 w powiecie. Dziś egzamin z języka polskiego

Matura 2022 w powiecie. Dziś egzamin z języka polskiego

Oświata

Ponad 900 absolwentów liceów i techników z terenu powiatu dębickiego przystąpiło dzisiaj (4 maja br.) do pierwszego egzaminu dojrzałości, czyli obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Połamania piór, trzymamy za was kciuki! – mówił dziś w dębickim „Ekonomiku” i „Koperniku” wicestarosta Adam Pieniążek, który wspólnie z Anną Wilczyńską Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy gościli w tych szkołach tuż przed rozpoczęciem egzaminu.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wicestarosta Dębicki, Dyrektor Edukacji Starostwa w Dębicy i Dyrekor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy rozmawiająGrupa osóbGrupa osób przy ławkachGrupa osób przy ławkachGrupa osóbGrupa osób przy ławkachWicestarosta Dębicki, Dyrektor Edukacji Starostwa w Dębicy i Dyrekor Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy rozmawiająGrupa osób przy ławkachGrupa osób przy ławkachGrupa osób przy ławkachWicestarosta Dębicki z grupą osóbGrupa osób przy ławkachPlomba na drzwiach