Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Konkurs Ośmiu Wspaniałych - zgłoś wolontariusza do edycji 2023!

Konkurs Ośmiu Wspaniałych - zgłoś wolontariusza do edycji 2023!

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Rozpoczyna się XXIX edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2023. Konkurs promuje młodych ludzi, którzy bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń charytatywnych, zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów ze szkoły.

Konkurs skierowany jest do uczniów, od 4 klasy szkoły podstawowej do 5 klasy szkoły ponadpodstawowej, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i  młodzieży zaangażowanych w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc.

Zapraszamy do przedstawiania w konkursie dzieci i młodzieży, którzy są wrażliwi na czyjeś cierpienie, niedołężność, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Powiedzmy o nich całemu światu! Zasługują na to!

Kandydatów zgłaszać mogą nauczyciele, opiekunowie wolontariatu oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2023 r.

Na Finał XXIX edycji Samorządowego Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Ostródzie w dniach 2-4 czerwca 2023 r. zaprasza Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski.  Będzie to radosne święto wolontariuszy z całego kraju. Poznamy Wspaniałą Ósemkę Polski!

Informacje o konkursie:

Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń – indywidualne lub grupowe:

1. Zgłoszenia indywidualne:

a) w kategorii zwanej dalej „Ósemeczką”:
- mogą brać udział uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej;
- Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 wyróżnionych;
- kandydaci mogą uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, ale tylko na etapie lokalnym.

b) w kategorii zwanej dalej „Ósemką”:
- uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w dwóch grupach: „Ósemka Junior”- uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz „Ósemka Senior” – uczniowie klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej;
- Jury wybiera po 4 laureatów w kategorii „Ósemka Junior” i „Ósemka Senior”. W przypadku niemożności wybrania takiej liczby Jury uzgadnia indywidualnie liczbę laureatów w tych kategoriach;
- Jury nominuje jednego laureata w kategorii „Ósemka” do eliminacji ogólnopolskich Konkursu;
- Laureatem w kategorii „Ósemka” na etapie lokalnym można być tyko raz.

2. Zgłoszenia grupowe:

a) w kategorii zwana dalej „Ósemeczką - Grupy”:
- uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej
- grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób;
- zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym;
- Jury spośród grup wybiera nie więcej niż 8 wyróżnionych;
- grupy mogą uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nie działalności.

b) w kategorii zwanej dalej „Ósemką - Grupy”:
- uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej
- grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób;
- Jury spośród grup wybiera nie więcej niż 8 wyróżnionych;
- Grupy mogą uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nie działalności.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć krótką prezentację multimedialną (od 5 do 10 slajdów) o działalności danej osoby.

Gala podsumowania konkursu na szczeblu lokalnym odbędzie się w kwietniu 2023 r. O dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

REGULAMIN
FORMULARZE
HARMONOGRAM

Więcej Informacji na stronie: http://swiatnatak.pl/edycja-konkursu-2023/