Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Kolejne pieniądze z RFRD! Powiat i gminy otrzymały w sumie ponad 24 mln zł

Kolejne pieniądze z RFRD! Powiat i gminy otrzymały w sumie ponad 24 mln zł

InformacjeInwestycje

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznał kolejne pieniądze na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Powiat otrzyma dokładnie 5 901 830 zł, które przeznaczy na przebudowę drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica. Cała wartość przedsięwzięcia to 9 836 384 zł.  Realizacja inwestycji ma potrwać do końca 2024 r.

O dotacjach przyznanych z RFRD poinformowali dzisiaj podczas konferencji prasowej Poseł na Sejm RP Jan Warzecha, starosta Piotr Chęciek oraz inni samorządowcy ziemi dębickiej. Listy RFRD zostały zatwierdzone przez premiera Mateusza Morawieckiego.

RFRD to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Aktualne rozdanie RFRD dla samorządów naszego powiatu zapewnia wsparcie finansowe dla inwestycji na poziomie od 50% do 60% wartości zaplanowanych robót. Zadania będą realizowane w czterech gminach: Brzostek, Dębica, Żyraków i w mieście Dębica.

Pieniądze z RFRD zostały przyznane:

•    Powiatowi Dębickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. pow. - Brzeźnica w km 1+466 - 7+363 - etap II w km 1+466 - 5+212 oraz 6+150 - 7+317 – wartość całkowita zadania: 9 836 384 zł, kwota dofinansowania: 5 901 830 zł;

•    Miastu Dębica na przebudowę dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy – wartość całkowita zadania: 12 140 502 zł, kwota dofinansowania: 6 070 251 zł/w tym 576 957 zł na 2023 r.;

•    Miastu i Gminie Brzostek na:
1.    rozbudowę odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość całkowita zadania: 6 136 325 zł, kwota dofinansowania: 3 681 795 zł,
2.    budowę drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka – wartość całkowita zadania: 6 169 343 zł, kwota dofinansowania: 3 701 605 zł;

•    Gminie Dębica na:
1.    przebudowę drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 - 0+310,70 oraz budowę drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 - 0+331,30 w m. Pustynia – wartość całkowita zadania: 2 528 421 zł, kwota dofinansowania: 1 264 210 zł,
2.    przebudowę drogi gminnej nr 106353R w Km 0+014,27 - 0+942,75 w m. Podgrodzie – wartość całkowita zadania: 3 214 213 zł, kwota dofinansowania: 1 607 106 zł;
3.    przebudowę drogi gminnej w Paszczynie na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna - wartość całkowita zadania: 1 454 108 zł, kwota dofinansowania: 727 053 zł.

•    Gminie Żyraków na przebudowę drogi gminnej w km 0+005,00 - 0+424,00 w miejscowości Straszęcin – wartość całkowita zadania: 1 881 500 zł, kwota dofinansowania: 1 128 900 zł.

Tablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjnaStarosta dębicki przemawia podczas konferencji prasowejOsoba przemawia podczas konferencji prasowejPoseł na Sejm RP przemawia podczas konferencji prasowejGrupa osób z tablicami informacyjnymiGrupa osób z tablicami informacyjnymiPrzemawiający Starosta Dębicki na ujęciu z kameryGrupa osób z tablicami informacyjnymi, Starosta Dębicki przemawiaGrupa osób z tablicami informacyjnymi, Wicestarosta Dębicki przemawiaRadny Powiatu Dębickiego przemawiaRadny Gminy Jodłowa przemawiaRadny Rady Powiatu Dębickiego przemawia