Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Inwestycja drogowa warta ponad 9 mln zł w trakcie realizacji

Inwestycja drogowa warta ponad 9 mln zł w trakcie realizacji

Informacje

Trwa remont ponad 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 – etap II w km 1+466 – 5+212 oraz 6+150 – 7+317.

W ramach zadania zostanie wykonana:
1. Przebudowa jezdni o łącznej długości 4,137 km (2 odcinki)
2. Przebudowa chodnika o długości 1,014 km
3. Ścieżka pieszo – rowerowa (chodnik + ścieżka rowerowa) o długości 2,398 km

Wartość inwestycji to 9,66 mln zł z czego wysokość pozyskanych środków zewnętrznych to kwota 5,8 mln zł, z budżetu powiatu 2,2 mln zł, z budżetu gminy Dębica 1,66 mln zł.