Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dzień Kariery w Koperniku

Dzień Kariery w Koperniku

Oświata

W dniu 14 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy pod hasłem: „Od szkolnej ławki do pracy marzeń…” odbył się XI Dzień Kariery. Przygotowaną z tej okazji we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dębicy konferencję uroczyście otworzył wicestarosta Adam Pieniążek. Główne audytorium konferencji stanowili bardzo licznie zgromadzeni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych powiatu dębickiego.

Po przywitaniu gości przez dyrektor ZS nr 4 Renatę Ziębę rozpoczęły się prezentacje prelegentów. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała i aktywnie uczestniczyła w prezentacji wyjątkowego projektu realizowanego przez WUP w Rzeszowie pod hasłem: „Widzę siebie w tym zawodzie! Nowoczesne technologie wirtualnej rzeczywistości w poradnictwie zawodowym,” z którym zapoznali uczniów Urszula Adamczyk i Wojciech Woś - pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Niewątpliwą atrakcją dla młodzieży podczas Dnia Kariery była możliwość założenia specjalnych gogli, które przeniosły uczniów w świat wirtualnej rzeczywistości, pozwalając im doświadczyć i spróbować swoich sił i umiejętności w wykonywaniu czynności zawodowych. Ta nowoczesna forma zapoznawania się z zawodami bardzo spodobała się ósmoklasistom. Następnie Anna Wilczyńska – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy przedstawiła uczniom ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego, podkreślając jej różnorodność i atrakcyjność.

Natalia Adamczak–Babiarz i Ewa Selwa z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zapoznały uczestników konferencji z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy w rzeczywistości postpandemicznej oraz przedstawiły konsekwencje niewłaściwych wyborów zawodowych w życiu późniejszym.

Pod koniec konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród w dwóch konkursach zorganizowanych przez Zespół Szkół nr 4 w Dębicy: „Praca moich marzeń” i „Super MASTER.” Fundatorem nagród w obydwu konkursach był Powiat Dębicki.

Konferencję prowadziła Anna Depa – doradca zawodowy z ZS Nr 4, która m.in. przedstawiła ósmoklasistom główne czynniki wyboru zawodu decydujące o trafności wyborów edukacyjno – zawodowych, przed którymi stoją.

info i fot. ZS nr 4