Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” ponownie na deskach DK Mors

„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” ponownie na deskach DK Mors

Kultura

Tradycyjnym zwieńczeniem trzeciomajowych uroczystości była 24. premiera widowiska z udziałem profesjonalistów oraz artystów amatorów pod kierunkiem Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego. Tym razem na deskach Domu Kultury „Mors” zaprezentowano wodewil pt. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego, nazywany pierwszą polską operą narodową.

Tegoroczne wydarzenie uświetniające powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja zyskało wyjątkową wymowę, łącząc w sobie dwa jubileusze: 230. rocznicę premiery Krakowiaków i Górali na deskach Teatru Narodowego w Warszawie oraz 20-lecie wystawienia dzieła w Dębicy z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Krakowiacy i Górale to z pozoru zwykła komedia muzyczna, miłosna intryga, która staje się zarzewiem konfliktu pomiędzy dwiema tytułowymi grupami. Jednak ze względu na fakt, że dzieło zagościło na warszawskiej scenie w 1794 r., w przeddzień zrywu kościuszkowskiego i trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej, trudno oprzeć się wrażeniu, iż cała historia stanowi społeczno-polityczną alegorię.

Uroczysty wieczór w Domu Kultury „Mors” zakończyły gromkie brawa, oficjalne podziękowania oraz gratulacje dla artystów biorących udział w widowisku, które w imieniu Powiatu Dębickiego złożył starosta Piotr Chęciek.