RODZINA 500+


INFORMACJA!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ostrzegają przed fałszywymi stronami internetowymi o programie „Rodzina 500 plus”, które oferują odpłatne wnioski o świadczenie wychowawcze. Przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę internetową informacjami o programie to:

 • rodzina500plus.gov.pl,
 • obywatel.gov.pl
 • oficjalne strony ministerstw

  Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

  Wniosek o świadczenia wychowawcze dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego dostępny jest na stronie internetowej PCPR w Dębicy i należy złożyć go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.


  Dodatek wychowawczy dla dzieci w pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, iż zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczy będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W związku z powyższym od dnia 01 kwietnia 2016 roku można ubiegać się o w/w świadczenie pieniężne.
  Czytaj więcej ...

  O wszystkich sprawach związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, w tym o wzorach obowiązujących wniosków, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie informowało na bieżąco.

  Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500 plus” znajdują się na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl


  Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych