Przydatne linki

Strona Powiatu Dębickiego www.powiatdebicki.pl
Strona Urzędu Miasta Dębica www.debica.pl
Portal Miasto Dębica.pl www.miasto.debica.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Portal dla osób niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.info
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych www.popon.pl
Ośrodki Pomocy Społecznej www.ops.pl
Domy Pomocy Społecznej www.dps.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
Dzieci Sprawne Inaczej www.dzieci.org.pl
Strona poświęcona chorym na stwardnienie rozsiane www.dobropowraca.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie www.wup-rzeszow.pl
Polski Związek Głuchych www.pzg.org.pl
Polski Związek Niewidomych www.pzn.org.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy http://www.pup.debica.net.pl