KONTAKT TELEFONICZNY


pokój nr.413 Sekretariat (telefon/fax) (14) 680 31 21
pokój nr.424 Dział wsparcia i pieczy zastępczej
Domy Pomocy Społecznej
(14) 680 31 48
pokój nr.423 Dział Finansowo-Księgowy i Obsługi Organizacyjnej (14) 680 31 76
pokój nr.411 Dofinansowaniado przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. (14) 680 31 17
pokój nr.416 Przewodnicząca Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (14) 680 31 37
pokój nr.422
pokój nr.415
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Karty parkingowe. (14) 680 31 32
(14) 680 31 19