INFORMACJA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnoœci w Dębicy informuje, iż w dniu 10 paŸdziernika 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - "Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw", wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.


Procedury wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 paŸdziernika 2013r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1446),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz. 870),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz.843),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r.,poz. 818).


Do pobrania:
-  Zasady wydawania kart parkingowych (w formacie PDF).
-  Wniosek o wydanie karty parkingowej.


Osoby niepełnosprawne mające znacznie ograniczone możliwoœci samodzielnego poruszania się kierujące pojazdem lub kierowca je przewożący, pod warunkiem zachowania ostrożności, mogą nie stosować się do następujących znaków drogowych:

[Rozmiar: 1062 bajtów] [Rozmiar: 1155 bajtów] [Rozmiar: 1110 bajtów]

B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3a

Zakaz wjazdu autobusów
[Rozmiar: 1139 bajtów] [Rozmiar: 1170 bajtów] [Rozmiar: 1175 bajtów]

B-4

Zakaz wjazdu motocykli

B-10

Zakaz wjazdu motorowerów

B-35

Zakaz postoju
[Rozmiar: 1196 bajtów] [Rozmiar: 1217 bajtów] [Rozmiar: 1440 bajtów]

B-37

Zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38

Zakaz postoju w dni parzyste

B-39

Strefa ograniczonego postoju